22.06.2021

Autokoolid Tallinnas


Kui tekkis arusaam, et juhiload on vajalikud, jääb üle vaid teha õige autokooli valik. Valiku tegemisel peab arvesse võtma mitut aspekti. Atlanta autokool Tallinnas on teatud seisukohast unikaalne, sest siin võib õppida mitte üksnes klassiruumides, vaid kõikjal, kus on internet. Internet-koolis on videoõpik ja unikaalsed ARK testide programmid. Sel autokoolil on õppelitsents, ta on Liikluskoolitajate Liidu liige. Iga kuu toimub vastuvõtt kahte õppegruppi. Atlanta autokooli populaarsus põhineb mitmel asjaolul. Üks neist on võimalus valida õppekeel – kas eesti või vene keel. Autojuhtimise praktikat võib teha automaat-käigukastiga autos, mis on tänapäeval oluline. Õppuse edu oleneb suuresti instruktorist. Autokooli õpetajad on oma valdkonnas suurte töökogemustega professionaalid, enamus neist on kõrgharidusega spetsialistid.

Tähtis on ka see, et õppida võib nii hommiku- kui ka õhtupoolsetel kursustel.
Vastavalt riikliku B-kategooriasõidukite juhtide koolitusprogrammile, koosnevad esmased kursused alg- ja lõppõpetusest. Algõpetus näeb ette loenguid teoorias (41 tundi) ja sõidupraktikat (miinimum 40 õppetundi). Praktilised tunnid algavad üheaegselt teooria loengutega. Igale õppurile tehakse õpingukaart, kuhu õpetaja märgib läbitud sõidutunnid.

Teooriaeksamiks valmistab õpilasi testide arutelu ja lahendamine. Kuue kuu jooksul pärast teooriaeksami edukat sooritamist tuleb teha ka sõidueksam. Et saada luba selle eksami tegemiseks, on kohustuslik meditsiinilise esmaabi osutamise koolitus (16 tundi). Kursuse lõpetamisel antakse õpingukaart ja eksamileht tagasi autokooli kontorisse ning siis saavad õppurid ARK eksamite sooritamiseks vajaliku autokooli lõpetamise tõendi.

Ajutise loa omanikule, kes kavatseb vahetada neid alalise juhiloa vastu, pakub Atlanta autokool spetsiaalse „Libedasõidu“ kursuse. Kusjuures alalise juhiloa saamiseks vajaliku teise astme õppuse läbimine on võimalik igal aastaajal. Tänu spetsiaalselt seadmestatud sõiduplatsile saab lõppõpetuse kursuse teha aastaringselt.

Atlanta Autokool OÜ

Aadress: Pronksi 3,
Tallinn,
10124

Tel: 50 80 537
E-post: autokool@atlanta.ee
Meie ülikiires elus on auto olemasolu saanud inimesele vajaduseks, mis võimaldab säästa aega. Parim viis liituda autojuht-amatööride seltsiga on teha läbi õppekursus autokoolis „Drive“. Miks just siin? Tänapäeval tegutsevate autokoolide seas on „Drive“l hea maine ning positiivsed kogemused. Mugav asukoht Tallinna kesklinnas ning paindlik (nõudmisel) õppegraafik sobivad igale inimesele. Kogenud autokooli spetsialistid annavad õppurile vajalikus mahus autojuhtimise teooriat ja praktikat. Autokool „Drive“ kutsub kursusele inimesi, kes kavatseb saada B-kategooria juhiloa. Kogenud instruktorid aitavad omada sõiduki juhtimise peensusi neile, kes on saanud 15,5 aastaseks.

Juhtide õpetamine „Drive“ autokoolis toimub järgmistel tingimustel:

– Õpetamine toimub vastavalt B-kategooria sõidukijuhtide riiklikule koolitusprogrammile.

– Õpilasel peab olema õpingukaart, kuhu teeb õpetaja märkusi läbitud sõidutundide kohta

– Praktiline sõiduõpe algab teisest õppenädalast

– Õppimise käigus on kohustuslik meditsiinilise esmaabi osutamise koolitus

– Peale kursuse lõpetamist sooritavad õppurid eksami sõiduki juhtimise teoorias ja praktikas

Teooria õppimisel kasutatakse skeeme ja videomaterjale teedel tekkivate erinevate olukordade põhjalikuks analüüsimiseks. Kogenud instruktorid annavad õppuritele edasi teadmisi ja kogemusi sõiduki osavaks ja ohutuks juhtimiseks, kasutades selleks autokooli õppeautosid. Praktiliste õppuste kompleksprogramm näeb ette sõiduki juhtimist ööpäeva erinevatel aegadel ja ilmastiku erinevates oludes. Selline õppevariant annab võimaluse tunda end tulevikus kindlana ja julgesti orienteeruda igas sõiduolukorras.

Parast autokoolis sooritatud eksameid, tuleb teha eksamid ka ARK-s (Maanteeamet). Eduka teooria- ja sõidueksami sooritamisel antakse lõpetanule ajutine kaheaastane juhiluba. Et saada alaline luba, tuleb läbida lõppastme koolitus. „Libedasõidu“ edukas sooritamine tunnustatakse vastava õiendiga. See võimaldab alalise juhiloa saamise. Libedasõidu eksami sooritamine toimub aastaringselt.

Saada täies mahus teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ning edaspidi ka juhiload võib mõõduka hinna eest. „Drive“ autokool aitab algajale juhile omandada vajalikke sõidukogemusi ja meie koolituse efektiivsus garanteerib eksami eduka sooritamise ning adapteeruda uuel tegevusalal.

Autokool Drive OÜ

Aadress: Estonia pst. 1,
Tallinn,
10143

Tel: 556 07 792
E-post: info@autokooldrive.ee


Auto varuosad – Alvadi

Parim valik Eestis, üle 170 000 autovaruosa! Iga sõiduauto omanik puutub pidevalt kokku probleemiga, mis on seotud oma neljarattalisele „sõbrale” […]

Autokool Atlanta

Kui tekkis arusaam, et juhiload on vajalikud, jääb üle vaid teha õige autokooli valik. Valiku tegemisel peab arvesse võtma mitut […]

Autokool Drive

Meie ülikiires elus on auto olemasolu saanud inimesele vajaduseks, mis võimaldab säästa aega. Parim viis liituda autojuht-amatööride seltsiga on teha […]